Om oss & tjänster

Certified Adviser

SKMG är en oberoende Certified Adviser med lång erfarenhet av aktiemarknaden. Vi arbetar nära våra kunder med personlig service och hög tillgänglighet. Löpande under året påminner vi våra kunder om vad de måste göra för att uppfylla gällande regelverk och vi informerar kunderna när kraven ändras. Det finns ofta lärdomar att dra från händelser på aktiemarknaden och vi delar med oss av sådana lärdomar till våra kunder genom våra kundbrev. SKMGs arbetar övergripande för en sund aktiemarknad med god informationsgivning.

Aktiemarknaden handlar om förtroende. Förtroende tar lång tid att bygga upp, men kan raderas på en minut. För att förtroende ska uppstå måste det noterade bolagets informationsgivning fungera väl. Såsom en bra revisor kan ge stöd kring redovisningsfrågor kan en bra Certified Adviser bistå med värdefull kunskap och erfarenhet gällande informationsgivning. Vi strävar alltid efter att ge våra kunder det stödet.

Är du inte kund än men vill ha en proaktiv Certified Adviser som du har nytta av? Tveka då inte att kontakta oss.


SKMG står för

  • Erfarenhet
  • Kunskap
  • Service
  • Engagemang