Nyheter

Kundbrev och nyheter

Vi på SKMG håller våra kunder informerade om regler och händelser på aktiemarknaden. Här nedan finns våra senaste kundbrev, viktig information från Nasdaq och annan viktig information för dig som företräder ett bolag på First North. Du som är kund (eller är intresserad av att bli kund) kan kontakta oss för att få kundbrev nedan som inte är länkade.

Kundbrev

2023-10-19 – Nasdaq lanserar auktionshandel i januari 2024

2023-09-12 – Varför loggböcker bör stängas omedelbart

2023-09-01 – Nya regler från ASK om riktade emissioner (god sed)

2023-05-26 – Uppdaterat brev om riktade emissioner

2023-03-24 – Information från Nasdaq från CA-seminarium

2023-03-16 – Vägledning om hantering av årsredovisningen

2023-02-16 – Att tänka på inför årsstämman

2023-01-09 – Ändrad praxis om handelsförbud

2022-12-28 – En aktiemarknad i förändring – SKMG:s nyårskrönika inför 2023 (and in English here)

2022-11-15 – Öppet brev från FI om insiderinformation vid kapitaliseringar

2022-10-28 – Spaningar från marknaden i oktober 2022

2022-09-30 – Information från Nasdaq från CA-seminarium

2022-07-18 – Ny Rulebook från 1 augusti 2022

2022-04-19 – Uppdateringar i Rulebook

2022-03-30 – Vägledning om hantering av årsredovisningen

2022-03-16 – Uttalande från Nasdaq och ESMA om kriget i Ukraina

2022-02-17 – Att tänka på inför årsstämman

2022-02-10 – Disciplinnämndsbeslut om Eltel

2022-01-17 – Påminnelse om loggbok för all insiderinformation (plus lite kompletterande info)

2021-12-21 – Insiderförteckning måste öppnas för all insiderinformation

2021-09-16 – Vägledning gällande riktade emissioner

2021-06-23 – Styrelsens beslut om kvartalsrapporter

2021-03-15 – Hur aktien påverkas på X-dagen (and in English here)

2021-02-28 – Saker att tänka på inför årsstämman

2021-02-10 – Ändring i Leo-reglerna

2021-01-18 – Spaning om risken med ägarspridning

2020-12-11 – Informationsgivning i samband med lösen av teckningsoptioner

2020-08-03 – Finansinspektionens kartläggning av insiderförteckningar

2020-06-24 – TiksPac – från OBS-listning till avlistning

2020-06-03 – Capital Conquest får sanktionsavgift på 25 MSEK

2020-06-02 – Bolag observationslistades pga ny huvudägare

2020-05-26 – Fallet SBB

2020-05-20 – JM får erinran och en ovanlig obsnotering

2020-05-12 – Om hantering av insiderinformation vid kapitalisering

2020-05-05 – First North bolag OBS-listat 5 månader för länge

2020-05-04 – SAAB både fälls och frias av disciplinnämnden

2020-03-26 – Om undantag från budplikt vid nyemisson

2020-03-13 – Vid riktade emissioner – observera Leolagen och Takeover regler (and in English here)

2020-02-25 – Att tänka på inför årsstämma

2020-02-14 – Bayn får böter pga bristfällig information (eng)

2019-12-16 – Om förmånsemissioner

2019-11-05 – Viktig information från Nasdaq

 

Information från Nasdaq med anledning av Covid-19

2020-05-25 – Innehåll i halvårsrapporter med anledning av ESMAs uttalande (eng)

2020-05-18 – Om temporär lagstiftning som möjliggör stämmor utan fysiskt närvaro (eng)

2020-05-05 – Information om påverkan av Covid-19 (eng)

2020-03-31 – Information med anledning av ESMAs uttalande om finansiell rapportering (eng)

2020-03-18 – Information från marknadsövervakningen


Annan information från Nasdaq

2022-03-15 – Nasdaq upplyser om ESMAs uttalande relaterat till kriget i Ukraina

2020-01-31 – Krav om att skicka pressmeddelanden till viss adress


Information från Finansinspektionen

2022-11-15 – Viktigt följa insiderreglerna när börsbolag tar in kapital

2020-05-20 – Effekter av covid-19 i halvårsrapporterna

2020-04-24 – FI påminner om regler för dokumentation av uppskjutet offentliggörande (kontakta oss för mer info)


Du som är kund

Du som är kund får du gärna komma med förslag på områden som du vill att vi ska skriva om. Hör av dig om du vill ha något av de kundbrev som inte är klickbara ovan.


Inte kund?

Är du inte kund till oss men tycker ovanstående verkar intressant. Ta då kontakt med oss så lägger vi till dig och dina kollegor så att ni får alla våra utskick under några månader utan kostnad. När provperioden är slut väljer ni helt enkelt om ni är intresserade av ett möte där vi berättar mer om vad vi kan erbjuda.


Potentiell samarbetspartner?

Vi tar ibland in externa gästskribenter i våra kundbrev. Är du expert inom något område som rör aktiemarknaden eller aktiemarknadsinformation och kan dela med dig av information (dock ej reklam) som våra First North-kunder kan ha nytta av? Hör av dig till oss.