Nyhet

FI undersöker Nasdaq gällande prospekthantering

2024-01-19

Händelse

Finansinspektionen meddelade den 3 januari 2024 att de inlett undersökning om två ärenden gällande om Nasdaq Stockholm upptagit finansiellt instrument till handel innan det fanns ett godkänt och registrerat prospekt hos FI och prospektet hade offentliggjorts.

Eventuellt lagbrott

FI ska undersöka om Nasdaq Stockholm brutit mot 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV).

SKMG:s bedömning om betydelsen av undersökningen

Oavsett kommande utfall i undersökningen kan vi konstatera att extra starkt ljus nu riktas på noteringsprocessen av instrument hos Nasdaq. När någon part (så som Nasdaq i detta fall) blir undersökt brukar det ofta leda till att den undersökte allmänt ser över sin hantering och sina rutiner. Ett gott råd till rådgivare är att vara lite extra uppmärksam och noggrann i processen för upptagande till handel av finansiella instrument.

Källa: https://fi.se/sv/publicerat/granskningar/undersokningar/undersokningar-lista/2023/fi-undersoker-nasdaq2/

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta hur vi kan hjälpa dig och ditt bolag? Hör av dig så tar vi ett samtal!

Ronny Farnebäck
Ulf Rogius Svensson