Vägledning

för bolag på First North

Vägledning om börsregler

Här hittar du länkar till regelverk, viktiga uttalanden från Aktiemarknadsnämnden och intressanta beslut från Nasdaqs disciplinnämnd.

Länkar till Nasdaq

Länkar till andra regelverk

Länkar till Finansinspektionen

Länkar gällande god sed på aktiemarknaden

Viktiga uttalanden från Aktiemarknadsnämnden

Viktiga vägledande beslut från Nasdaqs disciplinnämnd

Viktig vägledande information från Finansinspektionen

Viktiga beslut inom EU i MAR-ärenden

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta hur vi kan hjälpa dig och ditt bolag? Hör av dig så tar vi ett samtal!

Ronny Farnebäck
Ulf Rogius Svensson