FAQ – om CA och First North

Frågor och svar om Certified Advisers

Här får du bland annat svar på vilken funktion en Certified Adviser fyller och vad bolaget ska tänka på när man väljer Certified Adviser. Lite längre ner finns information om regler och krav på First North.


Vilka bolag måste anlita en Certified Adviser?
Alla bolag som är noterade på Nasdaq First North måste enligt Nasdaq ha avtal med en Certified Adviser (CA). Kravet gäller från dess att bolaget ansöker om notering på First North.

Vilken roll har en Certified Adviser?
En Certified Adviser handleder först bolagen genom Nasdaqs noteringsprocess och när bolaget väl är noterat vägleder Certified Advisern bolaget löpande om noteringsreglerna. En Certified Adviser måste också övervaka att bolaget följer Nasdaqs noteringskrav.

Vad kan fördelarna vara med en oberoende Certified Adviser?
En oberoende Certified Adviser arbetar huvudsakligen med just CA-frågor och har få eller inga konkurrerande intressen genom annan verksamhet (så som exempelvis corporate finance verksamhet).

Vad ska man tänka på när man väljer Certified Adviser?
Nasdaq ställer samma krav på alla Certified Advisers (se nedan) men vad kunden egentligen får skiljer sig mycket åt. När du väljer, kontrollera om Certified Advisern:

 • är oberoende,
 • har fullt fokus på CA-tjänsten,
 • arbetar proaktivt,
 • alltid är tillgänglig och
 • håller dig informerad.

Frågor och svar om First North

På vilka marknader finns First North?
First North finns idag i Sverige, Danmark, Finland och Island. Den svenska delen som är klart störst har över 300 noterade bolag. Även utländska bolag kan noteras på First North. Flera finska och danska bolag är exempelvis noterade på First North i Sverige.

Vad är First North Premier?
First North är uppdelad i två segment, First North Growth Market och First North Growth Market Premier. Segmenten kallas ofta kort och gott för First North och First North Premier. Kravet om att ha en Certified Adviser gäller på båda segmenten.

Vad är skillnaden i listningskraven mellan First North och First North premier?
På First North Premier tillkommer följande listningskrav:

 • Före bolaget kan noteras på First North Premier måste bolaget ha tagit fram minst en rapport enligt IFRS redovisning,
 • Minst 25 procent av aktierna måste vara i publika händer (så kallad free float).
 • Marknadsvärdet på bolaget måste löpande uppgå till minst 10 miljoner euro.
 • Bolaget måste följa Svensk Kod för bolagsstyrning.

Vem hanterar ansökan för ett bolag på First North som vill byta till First North Premier?
Ansökan sköts av Certified Adviser.

Vad betyder det att ett bolag är observationsnoterat?
Nasdaq kan ge ett bolag observationssstatus om marknadsplatsen anser att det finns något särskilt som investerarna bör observera. Det kan exempelvis handla om:

 • Att bolaget ansökt om att dess aktier ska avnoteras.
 • Det föreligger ett bud på bolagets aktier.
 • Bolaget är föremål för så kallad bakvägsnotering (även kallat köksvägsnotering). Det kan innebär att det noterade bolaget förvärvar ett annat bolag (som vanligtvis är mycket större) och att bolaget genom förvärvet ser ut som ett nytt bolag.
 • Att det föreligger en väsentlig osäkerhet gällande bolagets finansiella situation.
 • Att det föreligger omständigheter som gör att det finns väsentlig osäkerhet gällande prissättningen av det finansiella instrumentet som handlas.

Vad innebär det att det föreligger väsentlig osäkerhet gällande bolagets finansiella situation?
Det innebär vanligtvis att det noterade bolaget inte har rörelsekapital för minst 3 månader, men det kan även omfatta andra situationer.

Var ser man bolag som är observationsnoterade på First North?
Nasdaqs hemsida kan man se observationsnoterade bolag om man bockar i rutan för Observationsnotering.

Vad innebär handelsstopp i aktien?
Det betyder helt enkelt att handeln i det instrumentet stoppas. Beslut om handelsstopp fattas av Nasdaq. Normalt sett varar ett handelsstopp i några timmar men det har förekommit handelsstopp som varat ändå upp till en månad. Den främsta orsaken till handelsstopp är att Nasdaqs övervakning anser att det skett ett informationsläckage, alltså att insiderinformation bara har blivit tillgänglig för några och alltså inte för hela marknaden. Handelsstopp kan även ske om ett bolag ska offentliggöra insiderinformation som bedöms kan få väsentlig påverkan på de noterade instrumenten. För att handeln ska kunna starta efter ett handelsstopp krävs normalt att det noterade bolaget offentliggöra information om bakomliggande orsak.

Vad innebär volatilitetshandelsstopp?
Sådant handelsstopp sker automatiskt när volatiliteten (rörligheten) ökat i aktien. Volatilitetshandelsstopp varar bara i några minuter. Syftet med volatilitetshandelsstopp är att kyla ner aktien.

Fick du inte svar på din fråga här ovan? Maila då oss på ca@skmg.se.