window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-JCYB9EQQFD');
FAQ2024-02-07T13:33:28+01:00

FAQ

om Certified Advisers

Vanliga frågor & svar

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Vi svarar här bland annat på vilken funktion en Certified Adviser fyller och vad bolaget ska tänka på när man väljer Certified Adviser. Det finns här också svar på frågor om Nasdaqs noteringsregler och om den så kallade auktionshandel som Nasdaq infört för vissa bolag.

Vilka bolag måste anlita en Certified Adviser?2023-11-24T14:10:15+01:00

Alla bolag som är noterade på Nasdaq First North måste enligt Nasdaq ha avtal med en Certified Adviser (CA). Kravet gäller från dess att bolaget ansöker om notering på First North.

Vilken roll har en Certified Adviser?2023-11-24T14:10:06+01:00

En Certified Adviser handleder först bolagen genom Nasdaqs noteringsprocess och när bolaget väl är noterat vägleder Certified Advisern bolaget löpande om noteringsreglerna. En Certified Adviser måste också övervaka att bolaget följer Nasdaqs noteringskrav.

Vad kan fördelarna vara med en oberoende Certified Adviser?2023-11-24T14:19:54+01:00

En oberoende Certified Adviser arbetar huvudsakligen med just CA-frågor och har få eller inga konkurrerande intressen genom annan verksamhet (så som exempelvis corporate finance verksamhet).

Vad ska man tänka på när man väljer Certified Adviser?2023-11-24T14:20:18+01:00

Nasdaq ställer samma krav på alla Certified Advisers (se nedan) men vad kunden egentligen får skiljer sig mycket åt. När du väljer, kontrollera om Certified Advisern:

 • är oberoende,
 • har fullt fokus på CA-tjänsten,
 • arbetar proaktivt,
 • alltid är tillgänglig och
 • håller dig informerad.
På vilka marknader finns First North?2023-11-24T14:20:33+01:00

First North finns idag i Sverige, Danmark, Finland och Island. Den svenska delen som är klart störst har över 400 noterade bolag. Även utländska bolag kan noteras på First North. Flera finska och danska bolag är exempelvis noterade på First North i Sverige.

Vad är First North Premier?2023-11-24T14:20:45+01:00

First North är uppdelad i två segment, First North Growth Market och First North Growth Market Premier. Segmenten kallas ofta kort och gott för First North och First North Premier. Kravet om att ha en Certified Adviser gäller på båda segmenten.

Vad är skillnaden i listningskraven mellan First North och First North premier?2024-02-07T11:30:52+01:00

På First North Premier tillkommer följande listningskrav:

 • Före bolaget kan noteras på First North Premier måste bolaget ha tagit fram minst en rapport enligt IFRS redovisning,
 • Minst 25 procent av aktierna måste vara i publika händer (så kallad free float).
 • Marknadsvärdet på bolaget måste löpande uppgå till minst 10 miljoner euro.
 • Bolaget måste följa Svensk Kod för bolagsstyrning.
Vem hanterar ansökan för ett bolag på First North som vill byta till First North Premier?2023-11-24T14:21:13+01:00

Ansökan sköts av bolagets Certified Adviser.

Vad betyder det att ett bolag är observationsnoterat?2024-02-07T11:26:21+01:00

Nasdaq kan ge ett bolag observationssstatus om marknadsplatsen anser att det finns något särskilt som investerarna bör observera. Det kan exempelvis handla om:

 • Att bolaget ansökt om att dess aktier ska avnoteras.
 • Det föreligger ett bud på bolagets aktier.
 • Bolaget är föremål för så kallad bakvägsnotering (även kallat köksvägsnotering). Det kan innebär att det noterade bolaget förvärvar ett annat bolag (som vanligtvis är mycket större) och att bolaget genom förvärvet ser ut som ett nytt bolag.
 • Att det föreligger en väsentlig osäkerhet gällande bolagets finansiella situation.
 • Att det föreligger omständigheter som gör att det finns väsentlig osäkerhet gällande prissättningen av det finansiella instrumentet som handlas.
Vad innebär det att det föreligger väsentlig osäkerhet gällande bolagets finansiella situation?2023-11-24T14:21:43+01:00

Det innebär vanligtvis att det noterade bolaget inte har rörelsekapital för minst 3 månader, men det kan även omfatta andra situationer.

Var ser man bolag som är observationsnoterade på First North?2024-02-07T11:47:27+01:00

Var ser man bolag som är observationsnoterade på First North?
På Nasdaqs hemsida kan man se observationsnoterade bolag om man bockar i rutan för Observationsnotering.

Vad innebär handelsstopp i aktien?2024-02-07T11:24:51+01:00

Det betyder helt enkelt att handeln i det instrumentet stoppas. Beslut om handelsstopp fattas av Nasdaq. Normalt sett varar ett handelsstopp i några timmar men det har förekommit handelsstopp som varat ändå upp till en månad. Den främsta orsaken till handelsstopp är att Nasdaqs övervakning anser att det skett ett informationsläckage, alltså att insiderinformation bara har blivit tillgänglig för några och alltså inte för hela marknaden. Handelsstopp kan även ske om ett bolag ska offentliggöra insiderinformation som bedöms kan få väsentlig påverkan på de noterade instrumenten. För att handeln ska kunna starta efter ett handelsstopp krävs normalt att det noterade bolaget offentliggöra information om bakomliggande orsak.

Vad innebär volatilitetshandelsstopp?2024-02-07T11:24:34+01:00

Sådant handelsstopp sker automatiskt när volatiliteten (rörligheten) ökat i aktien. Volatilitetshandelsstopp varar bara i några minuter. Syftet med volatilitetshandelsstopp är att kyla ner aktien.

Hur fungerar aktiehandeln idag?2024-02-07T11:24:14+01:00

Handeln på Nasdaq First North fungerar som så att ett auktionsförfarande inleds 15 minuter innan handeln inleds. Vid börsöppningen klockan 09:00 matchas de köp- och säljordrar som samlats i orderboken under auktionen, ett pris sätts, och därefter handlas aktien löpande under dagen. Ett liknande auktionsförfarande finns vid börsens stängning klockan 17:30.

Vad är spread i aktien?2024-02-07T11:24:03+01:00

Skillnaden i priset på köp- och säljordrarna kallas för spread och mäts i procent. Om exempelvis de köpare som är beredda att betala högst i orderboken ligger på 100 kronor och de säljare som är beredda att sälja lägst ligger på 105 kronor så motsvarar skillnaden på 5 kronor en spread på 5 procent. Nasdaq anser att spread är ett nyckelmått för att utvärdera förutsättningarna för handel i en aktie. Nasdaq mäter spreaden för alla noterade bolag och publicerar den i form av månadsstatistik på sin hemsida. För att hitta denna statistik gå till Nasdaqs statistiksida och klicka på senaste rapport med namnet  ”Stock Liquidity and Liquidity Provider Engagement First North”.

Vilka bolag kommer att omfattas av den auktionshandel som införs på First North från januari 2024?2024-02-07T11:25:48+01:00

Nasdaq utvärderar spreaden i samtliga First North-bolag två gånger per år. En utvärdering görs i januari varje år avseende perioden Q3-Q4 och en utvärdering görs i juli avseende perioden Q1-Q2. Bolag som har en genomsnittlig spread på över 7 procent för båda kvartalen i en mätperiod (exempelvis Q3 och Q4) och som väljer att inte anlita likviditetsgarant kommer att bli flyttade till auktionssegmentet.

Vad gör en likviditetsgarant?2023-11-24T14:23:24+01:00

En likviditetsgarant en extern aktör (t.ex. fondkommissionär) som, på uppdrag av bolaget och enligt förutbestämda parametrar, löpande ställer köp- och säljordrar i bolagets aktier. Syftet är att det alltid ska finnas en grundläggande likviditet i handeln, innebärande att om någon investerare antingen vill köpa eller sälja aktier i bolaget så ska det finnas åtminstone en viss möjlighet till detta. Nasdaq ställer krav på hur likviditetsgaranterna ska kvotera (lägga order) i aktien.

Vilka krav ställer Nasdaqs på likviditetsgaranter?2023-11-24T14:23:40+01:00

För att likviditetsgaranti ska fungera på ett ändamålsenligt sätt har Nasdaq ställt upp ett antal lägstakrav som måste följas. Kraven som ställs avser dels hur stor tidsmässig andel av handelsdagen som likviditetsgaranten (LG) måste vara aktiv i handeln i en viss aktie, dels lägstabeloppen som likviditetsgaranten måste ställa på köp- respektive säljsidan i handeln, och dels den maximala spreaden som ska hållas. Här är vad som gäller i skrivande stund (november 2023):

 • Kvotering ska ske minst 85% av handelsdagen
 • Order för minst 15 000 SEK/1 500 EUR ska läggas på både köp och säljsidan. För aktiekurser under 1 SEK/0,1 EUR måste order för minst 10 000 SEK/1 000 EUR finnas.
 • Spreaden får max vara 4% räknat från köpkursen. För aktier med värde under 1 SEK/0,1 EUR får spreaden vara 8% och under 0,50/0,05 EUR får spreaden vara 15%
Hur kan ett noterat bolag förbättra likviditeten i aktien?2024-02-07T11:23:09+01:00

Nasdaq har en utmärkt webbsida om likviditetsfrämjande åtgärder. Här följer några av Nasdaqs förslag på likviditetsfrämjande åtgärder:

 • Minska handelskostnaderna – anlita en likviditetsgarant
 • Öka medvetenheten om bolaget – arbeta med Investor Communication + anlita firma för uppdragsanalys (betald aktieanalys)
 • Justera aktiens prisnivå – genomför split eller omvänd split
 • Öka aktieägarvärdet – fastslå utdelningsstrategi + genomför återköp av aktier + knoppa av verksamhet

Fick du inte svar på din fråga här ovan? Maila då oss på ca@skmg.se.

Varför välja SKMG?2024-02-07T13:32:15+01:00

SKMG är specialiserade på Certified Adviser-uppdraget och vi är en oberoende CA. Med oberoende menar vi att vi inte har någon Corporate Finance-verksamhet eller andra konkurrerande intressen. Vi erbjuder bara CA-tjänsten och vi har som mål att erbjuda den CA-tjänst som vi själva skulle vilja ha fått om vi företrädde ett noterat bolag. Det finns många CA att välja på men det finns inte så många oberoende CA och vi törs nog säga att det inte finns så många firmor som arbetar så proaktivt och så engagerat som vi gör med våra kunder. Vi jobbar allmänt för att våra kunder ska få så få regulatoriska problem som möjligt att tampas med och hos oss blir alla våra kunder prioriterade.

SKMG erbjuder:

 1. Hög tillgänglighet – Vi är alltid tillgängliga (även kvällar och helger) och vi nås enkelt på våra mobilnummer.
 2. Erfaren personal – På sidan Om oss ser du vad vår personal har för bakgrund.
 3. Oberoende CA-tjänst – Vi har ingen corpverksamhet eller andra konkurrerande intressen att ta hänsyn till. Vår verksamhet är helt enkelt att leverera så bra CA-tjänst som möjligt.
 4. Utbildning för styrelse, ledning och personal – SKMG erbjuder fördjupad utbildning för styrelse och ledning samt övergripande utbildning för personalen.
 5. Vägledande kundbrev – Vi strävar efter att skriva kundbrev som våra kunder har nytta av på riktigt. På sidan Nyheter kan du se vad vi skrivit om.
 6. Regelbundna uppföljningsmöten – SKMG erbjuder månadsmöten där bolaget efter varje möte får ett protokoll där det framgår vad vi gått igenom och vad vi bestämt.
 7. Påminnelser om hantering av loggböcker – Vi påminner om öppning och stängning av loggböcker.
 8. Bollplank i icke CA-frågor – SKMG diskuterar gärna (men ger inte rådgivning) om frågor utanför CA-området.
 9. Löpande hemsidekontroller – Vi kontrollerar löpande bolagets hemsida för att se att den uppfyller Nasdaqs krav.
 10. Fast månadspris – SKMG har ingen rörlig taxa. Allt det vi erbjuder ingår i månadsavgiften.

 

Måste First North-bolag skicka årsredovisningen till Finansinspektionen i Esef-format?2024-02-07T15:31:52+01:00

Det korta svaret på denna fråga är nej, bolag på First North behöver inte skicka sin ÅR till Finansinspektionen i Esef-format. Frågeställningen har bland annat aktualiserats i samband med att emittenter fått meddelande från sin nyhetsdistributör att Finansinspektionen inte kunnat motta årsredovisningen då den varit i fel format (ej Esef-format).

Under 2019 infördes det nya EU-regler gällande elektronisk rapportering av finansiella rapporter. Av Finansinspektionens hemsida framgår att alla bolag som står under redovisningstillsyn i enlighet med 16 kap lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden berörs och reglerna ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas 2021 eller senare. Med anledning av detta har vi frågat Finansinspektionen om vilka bolag som omfattas. Finansinspektionen anger att det endast är bolag på reglerad marknad som omfattas.

Finansinspektionen är alltid försiktiga i sina uttalande men de stryker ändå under att det är bolag på reglerad marknad som omfattas. I Sverige finns det två reglerade marknader. Den ena är Nasdaq Stockholm (huvudlistan) och den andra är Nordic Growth Market NGM. Nasdaq First North (inklusive Premier-listan) är däremot en så kallad handelsplattform (även kallad MTF-lista) och är således ingen reglerad marknadsplats. Bolag noterade på First North ska alltså inte behöva följa detta finansiella EU-krav.

Kunder till SKMG kan utöver ovanstående med fördel läsa vårt kundbrev ”Vägledning om årsredovisning”.

 

 

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta hur vi kan hjälpa dig och ditt bolag? Hör av dig så tar vi ett samtal!

Ronny Farnebäck
Ulf Rogius Svensson