Kundbrev

Vägledning om årsredovisning

2023-03-16

Dokumentet ”Reviderad vägledning om hantering av årsredovisningen” ger vägledning för företag om Nasdaqs regelverk för årsredovisningar, inklusive krav och publiceringsprocess. Det betonar att årsredovisningar inte ska innehålla insiderinformation och bör publiceras i enlighet med vissa tekniska procedurer. Dessutom klargörs att företag på First North inte behöver skicka sina årsredovisningar i ESEF-format till Finansinspektionen, en regel som endast gäller bolag på reglerade marknader.

Ta del av alla våra kundbrev

Vi på SKMG håller våra kunder informerade om regler och händelser på aktiemarknaden. Vill du ha tillgång till den kunskapen genom våra kundbrev är du varmt välkommen att fylla i formuläret nedan.