Kundbrev

Om varför loggböcker bör stängas omedelbart

2023-09-12

Dokumentet diskuterar vikten av att stänga loggböcker direkt efter offentliggörandet av insiderinformation enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Det framhävs att en snabb stängning är nödvändig för att uppfylla lagkraven och undvika sanktioner, med exempel från ett fall med Starbreeze AB där förseningar i stängningen ledde till sanktionsavgifter. Dokumentet understryker också att även om det finns vissa rättsliga oklarheter i MAR, är det säkrast att omedelbart stänga loggböcker efter offentliggörande för att följa reglerna och undvika problem.

Ta del av alla våra kundbrev

Vi på SKMG håller våra kunder informerade om regler och händelser på aktiemarknaden. Vill du ha tillgång till den kunskapen genom våra kundbrev är du varmt välkommen att fylla i formuläret nedan.