Kundbrev

Uppdaterad checklista för riktade emission

2023-09-01

Dokumentet ger en detaljerad checklista för genomförande av riktade emissioner. Viktiga punkter inkluderar efterlevnad av ASK:s regler för god sed vid riktade emissioner, gällande från och med 1 september 2023, samt att säkerställa behörighet för emissionen. Det betonar även vikten av transparent kommunikation i pressmeddelanden gällande villkor, storlek och motivering för emissionen, samt nödvändigheten av att följa marknadsrättvisa vad gäller villkor och till vem emissionen riktas.

Ta del av alla våra kundbrev

Vi på SKMG håller våra kunder informerade om regler och händelser på aktiemarknaden. Vill du ha tillgång till den kunskapen genom våra kundbrev är du varmt välkommen att fylla i formuläret nedan.