Kundbrev

Uppdaterat brev om riktade emissioner

2023-05-26

Dokumentet är ett uppdaterat brev riktat till kunder, och det fokuserar på riktade emissioner på den svenska aktiemarknaden. Det behandlar Aktiemarknadsnämndens och Nasdaqs reaktioner på slentrianmässiga riktade emissioner, inklusive skärpta kontroller och riktlinjer för dessa processer. Brevet ger också vägledning och en checklista till noterade bolag om viktiga aspekter att tänka på vid planering och genomförande av riktade emissioner, med betoning på företrädesemissioner som huvudregel och riktade emissioner som undantag.

Ta del av alla våra kundbrev

Vi på SKMG håller våra kunder informerade om regler och händelser på aktiemarknaden. Vill du ha tillgång till den kunskapen genom våra kundbrev är du varmt välkommen att fylla i formuläret nedan.