Nyhet

FI har uppdaterat FAQ om insiderinformation

2024-03-14

Finansinspektionen (FI) har ett flertal dokument i PDF-format med frågor och svar (FAQ) på sin hemsida. Det FAQ-dokument som rör insiderinformation har uppdaterats per idag. Då det förra FAQ-dokumentet om insiderinformation var daterat 2019 har det gått ungefär fem år sedan dokumentet uppdaterades förra gången. FI menar att syftet med den nu gjorda uppdateringen är att underlätta för emittenter att ge marknaden fullständig och korrekt information i rätt tid.

SKMG noterar att FI i den nya versionen bland annat gör följande förtydliganden:

  • I punkt 3.1 klargör FI att skyldigheten att upprätta en insiderförteckning (loggbok) uppkommer i varje situation där det uppstår insiderinformation. Detta gäller även om emittenten offentliggör insiderinformationen så snart som möjligt.
  • I punkt 4.2 anges att efter information som varit uppskjuten offentliggörs så ska emittenten omedelbart anmäla till FI att den offentliggjorda informationen varit föremål för uppskjutande. Nytt här är att FI stryker under FI i ett sanktionsärende konstaterat att anmälan som inkommit efter en timme har inkommit för sent.
  • I punkt 4.3 klargör FI att det inte är tillåtet att skjuta upp offentliggörandet av information om intäkter som väsentligt avviker från vad som tidigare har kommunicerats (så kallad vinstvarning).


SKMG:s kommentarer

Gällande skyldigheten att upprätta insiderförteckning för all insiderinformation var det ett sanktionsbeslut 2021 av FI som då gav kraftiga regulatoriska ringar på vattnet. I det aktuella sanktionsbeslutet fick bolaget i fråga sanktionsavgift bland annat för att inte ha upprättat insiderförteckning gällande offentliggöranden av insiderinformation som var av typen så snart som möjligt. Är du kund till oss kan du be oss skicka dig det kundbrev vi skrev om saken 2021, då det fortfarande är relevant och intressant.

Gällande att anmälan till FI ska göras omedelbart efter uppskjuten insiderinformation offentliggjorts så går sanktionsbeslutet från 2021 att läsa här. SKMG har även skrivit ett kundbrev om ärendet. Är du kund till oss skickar vi gärna brevet till dig.

Gällande FI:s klargörande att det inte går att skjuta upp vinstvarningar förklaras det inte varför så är fallet i nu aktuell FAQ. Här följer därför en förklaring. Det finns tre kriterier som måste uppfyllas för att en emittent ska kunna skjuta upp insiderinformation. Ett av kriterierna är att marknaden inte får bli vilseledd genom uppskjutandet. Har man lämnat information om förväntat resultat och bolaget kommit till insikt om att detta inte kommer att uppfyllas så kommer ju marknaden, om den inte får information via en vinstvarning, att handla vidare i aktien på fel förväntningar. Det betyder ju att marknaden kommer att bli vilseledd om vinstvarningen inte offentliggörs så snart som möjligt. Det är alltså mot denna bakgrund som en vinstvarning inte går att skjuta upp.

SKMG:s länkbibliotek

Samtliga vägledande FAQ-dokument från FI anser vi på SKMG är riktigt användbara och vi hänvisar ofta våra kunder till dem. I SKMG:s länkbibliotek finns direktlänkar till de FAQ-dokument vi finner mest relevanta för noterade bolag. Nyttja det och hör gärna av er till oss om ni har frågor och funderingar.

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta hur vi kan hjälpa dig och ditt bolag? Hör av dig så tar vi ett samtal!

Ronny Farnebäck
Ulf Rogius Svensson