Nyhet

Bolagen på First North med auktionshandel

2024-01-19

Händelse

Den 18 januari 2024 införde Nasdaq auktionshandel (intraday auction) för bolag lägst likviditet. Likviditet i aktierna mäts i form av spreaden i aktien, vilket är skillnaden mellan köp- och säljkurs mätt i procent. De bolag som omfattas är de som under Q3 och Q4 2023 hade en spread på över 7 procent. Bolag som anlitar en likviditetsgarant kommer dock att dagen efter ingånget avtal om likviditetsgaranti återföras till normal kontinuerlig handel.

Bolagen som får auktionshandel

Den 11 januari meddelade Nasdaq via ett så kallat IT-meddelande vilka bolag det var som kommer att omfattas av auktionshandeln. Sammantaget var det 14 bolag på svenska First North och ett bolag på finska First North som omfattas. Av de 14 bolagen på Svenska First North har ett bolag (Th1ng) anlitat likviditetsgarant vilket innebär att bolaget handlas kontinuerligt igen. Därtill har ett bolag (Learning 2 Sleep) försatts i konkurs vilket lett till avnotering. Kvar med auktionshandel på den svenska First North-listan är därmed 12 nedanstående bolag och ett på den finska First North-listan.

Antal Kortnamn Bolag ISIN-kod
1 AYIMA B Ayima Group AB ser. B SE0009888506
2 BAWAT Bawat Water Technologies AB SE0017487424
3 BINERO Binero Group AB SE0005249570
4 CLINE B Cline Scientific AB ser. B SE0006758231
5 FSPORT FSport AB SE0016288641
6 HELIO Heliospectra AB SE0005933082
7 HOYLU Hoylu AB SE0020677854
8 KONT Kontigo Care AB SE0007075247
9 NBZ Northbaze Group AB SE0003204908
10 NETM B Netmore Group AB ser. B SE0009921976
11 NICO Nicoccino Holding AB SE0005506185
12 RPLAN Ranplan Group AB SE0011178201
13 PALLAS Pallas Air Oyj FI4000518386 (First North Finland)


Kommande förändringar

Nasdaq kontrollerar varje år i januari och i juli vilka bolag som ska omfattas av auktionshandeln. Mätperioden som ligger till grund för Nasdaqs utfall är de vid tidpunkten två tidigare kvartalen. Inför januari är det alltså Q3 och Q4 som är mätperioder och för juliavstämningen är det Q1 och Q2. Bolag som haft spread över 7 procent i båda kvartalen kommer få auktionshandel. Bolag som handlas under auktionshandel men som anlitar likviditetsgarant ska dagen efter att bolaget via pressmeddelande offentliggjort att de ingått avtal om likviditetsgaranti flyttas till vanlig kontinuerlig handel. Detta betyder alltså att nästa gång det kan tillkomma bolag på ”auktionslistan” blir i juli 2024 men bolag från listan ovan kan alltså falla bort om de anlitar likviditetsgarant.

Om SKMGs bevakning av auktionshandeln

SKMG följer månad för månad upp spread för våra CA-kunder och informerar om status vid varje månadsmöte med bolaget. Vi har också skrivit två kundbrev som lite fördjupat beskriver auktionshandeln och syftet med den.

Källor:

Bolag på auktionslistan: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b25766cb5aada8cb46db3502004cf52c1&lang=en&src=notices

Th1ng anlitar likviditetsgarant: https://mfn.se/a/th1ng/th1ng-utser-mangold-fondkommission-till-likviditetsgarant-for-bolagets-aktie

Avnotering av Learning 2 Sleep med anledning av konkurs: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b99117f033e5863dfc737d171443ac2c0&lang=en&src=notices

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta hur vi kan hjälpa dig och ditt bolag? Hör av dig så tar vi ett samtal!

Ronny Farnebäck
Ulf Rogius Svensson