Kundbrev

Ändrad praxis om handelsförbud

2023-01-09

Dokumentet handlar om en ändrad praxis rörande handelsförbud inför offentliggörandet av delårsrapporter enligt Finansinspektionens nya tolkning. Tidigare inkluderades rapportdagen i de 30 dagar som handelsförbudet gällde, men enligt den nya tolkningen börjar förbudet en dag tidigare. Dokumentet rekommenderar kunder att anpassa sig till denna nya tolkning och vara uppmärksamma på eventuella påminnelser från loggboksleverantörer som kan baseras på den gamla tolkningen.

Ta del av alla våra kundbrev

Vi på SKMG håller våra kunder informerade om regler och händelser på aktiemarknaden. Vill du ha tillgång till den kunskapen genom våra kundbrev är du varmt välkommen att fylla i formuläret nedan.