Kundbrev

Att tänka på inför årsstämman

2023-02-16

Dokumentet ”Att tänka på inför årsstämman” ger viktiga riktlinjer för planering och genomförande av årsstämmor i bolag. Det innehåller råd om styrelsemedlemmars oberoende, regler för informationsgivning och publicering av kallelser, samt detaljer om hur insiderinformation ska hanteras. Vidare betonas vikten av att följa Nasdaqs regelverk och god sed vid införande av incitamentsprogram, samt att ha dokumentation och information tillgänglig enligt Aktiebolagslagen.

Ta del av alla våra kundbrev

Vi på SKMG håller våra kunder informerade om regler och händelser på aktiemarknaden. Vill du ha tillgång till den kunskapen genom våra kundbrev är du varmt välkommen att fylla i formuläret nedan.