Kundbrev

Krönika om en aktiemarknad i förändring

2022-12-28

Dokumentet ”SKMG – en aktiemarknad i förändring” behandlar utvecklingen på aktiemarknaden under 2022 och framåt, med särskilt fokus på förändringar och utmaningar. Det beskriver en nedgång i aktiemarknadens värde och minskad handel, särskilt på First North, samt Nasdaqs åtgärder för att stimulera marknadslikviditet. Vidare diskuteras EU:s förslag, Listing Act, som syftar till att göra publika marknader mer attraktiva genom att minska regelbördan för bolag. Dokumentet avslutar med att betona vikten av att noga följa utvecklingen på det regulatoriska landskapet.

Ta del av alla våra kundbrev

Vi på SKMG håller våra kunder informerade om regler och händelser på aktiemarknaden. Vill du ha tillgång till den kunskapen genom våra kundbrev är du varmt välkommen att fylla i formuläret nedan.