Kundbrev

Om kommande förändringar i Rulebook

2022-04-19

Dokumentet handlar om förestående uppdateringar i Nasdaq First Norths regelverk. Uppdateringarna innefattar främst förändringar för bolag under noteringsprocessen, men påverkar även redan noterade bolag marginellt. Viktiga ändringar inkluderar förtydliganden om krav på rörelsekapital, ändringar i reglerna för verksamhetens varaktighet före notering, och en justering av VD-positionen som nu kan innehas på konsultbasis. Regeländringarna förväntas träda i kraft den 1 juli 2022.

Ta del av alla våra kundbrev

Vi på SKMG håller våra kunder informerade om regler och händelser på aktiemarknaden. Vill du ha tillgång till den kunskapen genom våra kundbrev är du varmt välkommen att fylla i formuläret nedan.