Kundbrev

Öppet brev från FI om insiderinformation vid nyemissioner

2022-11-15

Dokumentet från SKMG är en påminnelse om regelverken kring insiderinformation. Det diskuterar Finansinspektionens observationer om bolags aktiekurser som sjunkit i samband med kapitalanskaffningsprocesser, vilket kan indikera informationsläckage. Vidare understryker det vikten av att hantera insiderinformation korrekt och i enlighet med MAR och andra regelverk, samt betonar Finansinspektionens ökade övervakning på området.

Ta del av alla våra kundbrev

Vi på SKMG håller våra kunder informerade om regler och händelser på aktiemarknaden. Vill du ha tillgång till den kunskapen genom våra kundbrev är du varmt välkommen att fylla i formuläret nedan.