Kundbrev

Spaningar från marknaden i oktober 2022

2022-10-28

Dokumentet ”Spaningar från marknaden i oktober 2022” från SKMG fokuserar på två huvudteman. Först diskuteras Aktiemarknadsnämndens (AMN) prövning av två bolags informationsgivning om riktade emissioner, där båda bolagen ansågs inte följa god sed på aktiemarknaden. Nästa avsnitt behandlar ett fall från Spotlight Stock Markets disciplinnämnd rörande SelectImmune Pharma AB, som felaktigt korrigerade ett pressmeddelande, vilket ledde till att de bröt mot MAR-regler. Dokumentet avslutas med lärdomar och rekommendationer för företag gällande offentliggöranden och rättelser.

Ta del av alla våra kundbrev

Vi på SKMG håller våra kunder informerade om regler och händelser på aktiemarknaden. Vill du ha tillgång till den kunskapen genom våra kundbrev är du varmt välkommen att fylla i formuläret nedan.