Kundbrev

Uppdatering efter CA-möte 14 mars

2023-03-24

Dokumentet behandlar tre huvudämnen efter ett informationsmöte för Certified Advisers anordnat av Nasdaq den 14 mars. Först diskuteras problemen med dödsspiralfinansiering och Nasdaqs åtgärder för att granska och hantera sådana avtal. Sedan tas ökningen av bolag som tilldelats observationsstatus av Nasdaq upp, främst på grund av finansiell osäkerhet och otillräckligt rörelsekapital. Slutligen presenteras en uppdaterad version av Nasdaqs Rulebook, med mindre redaktionella ändringar och förtydliganden av regler som rör bland annat bolagets ledning och informationsgivning.

Ta del av alla våra kundbrev

Vi på SKMG håller våra kunder informerade om regler och händelser på aktiemarknaden. Vill du ha tillgång till den kunskapen genom våra kundbrev är du varmt välkommen att fylla i formuläret nedan.