Vägledning om börsregler

Vägledning om börsregler för bolag på First North

Här hittar du länkar till regelverk, viktiga uttalanden från Aktiemarknadsnämnden och intressanta beslut från Nasdaqs disciplinnämnd.  

 

Regel- och länksamling för First North bolag

 

Viktiga uttalanden från Aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämnden är en del av självregleringen på den svenska aktiemarknaden. Genom uttalanden, rådgivning och information ska Aktiemarknadsnämnden verka för god sed på den svenska aktiemarknaden. Därtill har Finansinspektionen delegerat till Aktiemarknadsnämnden att uttala sig i vissa frågor inom takeover-området.

Följande uttalanden från Aktiemarknadsnämnden vill vi särskilt framhäva:

  • 2015:02 – God sed i fråga om teckningsåtaganden (Eniro).
  • 2015:26 – God sed vid villkorsändring i noterade instrument.

 

Viktiga uttalanden från Kollegiet för svensk bolagsstyrning

 

Viktiga vägledande beslut från Nasdaqs disciplinnämnd

Så som en reglerad marknad är Nasdaq Stockholm skyldig enligt lagar och förordningar att utse en disciplinnämnd för att hantera frågor om misstänkta brott mot börsens regler. Nasdaqs disciplinnämnd är oberoende gentemot Nasdaq. Dess beslut kan inte överklagas. Här är några beslut vi finner extra intressanta:

  • Om namn på motparten i pressmeddelanden
  • Gällande tidpunkten för offentliggörande av insiderinformation.