Vägledning om börsregler

Vägledning om börsregler för bolag på First North

Här hittar du länkar till regelverk, viktiga uttalanden från Aktiemarknadsnämnden och intressanta beslut från Nasdaqs disciplinnämnd.  


Länkar till Nasdaq


Länkar till andra regelverk


Länkar till Finansinspektionen


Länkar gällande god sed på aktiemarknaden

 

Viktiga uttalanden från Aktiemarknadsnämnden

Följande uttalanden från Aktiemarknadsnämnden vill vi särskilt framhäva:

 • 2015:02 – God sed i fråga om teckningsåtaganden (Eniro).
 • 2015:26 – God sed vid villkorsändring i noterade instrument.
 • 2019:25 – God sed gällande närståendetransaktioner på handelsplattformar (så som First North)

 

Viktiga vägledande beslut från Nasdaqs disciplinnämnd

Så som en reglerad marknad är Nasdaq Stockholm skyldig enligt lagar och förordningar att utse en disciplinnämnd för att hantera frågor om misstänkta brott mot börsens regler. Nasdaqs disciplinnämnd är oberoende gentemot Nasdaq. Dess beslut kan inte överklagas. Här nedan är några beslut vi finner extra intressanta. Ska du gå Nasdaqs utbildning rekommenderar vi att du inför utbildningen läser igenom besluten nedan gällande SEB och Hexagon.

 • Om namn på motparten i pressmeddelanden
 • Gällande tidpunkten för offentliggörande av insiderinformation.
  • 2017:02 – Hexagon, häktningen av VD Ola Rollén (Svenska/English)
  • 2017:06 – SEB, VD Annika Falkengrens avgång (Svenska/English)
  • 2019:01 – Cyxone, information om forskning (Svenska/English)
  • 2020:02 – Endomines, guldproduktion överstiger bolagets prognos (Svenska/Engelska)
  • 2020:03 – SAAB, värdet på order från US Air Force (Svenska/Engelska) + här kan du se TV4-inslaget som ärendet handlar om.
  • 2022:05 – Telia, rekrytering av ny VD (Svenska/English)

 

Viktig vägledande information från Finansinspektionen